P.H.U. "Prof-IT"

Dane Firmy

Nazwa:
NIP:
REGON:
Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:

Adres E-Mail:
Numer rachunku:
P.H.U. "Prof-IT" TADEUSZ SZOSTEK
694-116-27-84
022403413
UL. BASZTOWA 36/2
59-500
ZŁOTORYJA
+48 605481094
info@prof-it.biz.pl
75 1140 2004 0000 3102 7513 4323